انواع مکمل سوخت در پاسخ به نیاز مالیکن خودروهایی که سلامت موتور برایشان اهمیت دارد تولید شده‌اند و مصرف آنها هنگام سوخت گیری خودرو انجام میشود. مکمل های سوخت براساس مواد تشکیل دهنده و نوع مکانیزم اثر بایکدیگر متفاوت هستند. برخی از مکمل ها با هدف افزایش کیفیت سوخت و عدد اکتان سوخت تولید و برخی دیگر با هدف پاکسازی اجزاء موتور ویا کاهش کربن ناشی از احتراق تولید شده‌اند.

درحال حاظر انواع اکتان بوستر , تمیز کننده کاتالیزور و سنسور اکسیژن , تمیز کننده جرم موتور و … در دسته بندی مکمل های سوخت قرار دارند.

مکمل سوخت

مشاهده بیشتر